רחל - לך ועליך

Image
רחל

סיפור חייה שיריה ואהבותיה של רחל: עלייתה החלוצית של רחל במסגרת מהפכת העלייה השנייה, העבודה בחצר כינרת וההתמזגות עם נופה, עד ש"יד הענקים" של מלחמת העולם הראשונה הסיטה את אורחותיה ושמה לאל את תקוותיה.