יעקב אורלנד - מיהו המיילל ברוח?

מהו צער השתיקה שאורלנד שר עליה בשירו "אני נושא עמי"? וכיצד השתיקה הזאת מתיישבת עם ההתעקשות לשיר גם אם ראשנו שח? ועם האופטימיות של ''סובבוני להט אש בוערת'' ? ומיהו המיילל ברוח?