ומלחיה נרדמו כולם- מפגש שירי ערש


"ומלחיה נרדמו כולם" - מפגש שירה בנושא שירי ערש

הרצאה מלווה מצגת עליה יוקרנו השירים, שזורת השמעות ושירה משותפת, אם תרצו.
אשוחח על שירי הערש שידענו. חלקם שמענו מהורינו, לפני השינה; חלקם שרנו בנערותנו, בערבים ההם, ליד המדורה; חלקם המשכנו לשיר לילדינו.
בין השאר, אנסה להבין כיצד אפשר להירדם ולא להתייאש כשהתן מיילל והגורן בוערת ("שכב בני"); וכובד הקביעה "אין חריש עמוק בלי נשק" ("שיר ערש נגבי");אבל גם אתן את הדעת אל הרכות והחמלה - עייפותה של הבובה זהבה וההבטחה שמחר, אחרי שהגשם ישיר ליקינטון, שמחה גדולה מאוד תהיה בגן.