לאה גולדברג - בסליחה ובחסד

לאה גולדברג -משוררת גדולה שאורה ורישומה התרבותי רק הולך וגדל. היא כתבה שירה, פרוזה, מחזות, ספרי ילדים,  בקורת ספרות... היא תרגמה, הרצתה באוניברסיטה.. היא הייתה תופעת תרבות יוצאת דופן. העושר הפורה הזה נכתב במהלך פרשת חיים סוערת במיוחד: מחלת הנפש של האב, היחסים הסמביוטיים עם האם, החסך באהבה - אותו לא הצליחה למלא, ואולי לא רצתה. אתייחס לאלו, המשתקפים בשירים, ולעניינים נוספים: כיצד התמודדה עם תקרת הזכוכית המגדרית של האקדמיה וכיצד היטיבה לכתוב ללבם של ילדים. ההרצאה תשובץ במיטב משיריה המולחנים.