על "עֶגלה ערופה" של דליה רביקוביץ

מימי חסקין | "ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו": "עֶגלה ערופה" של דליה רביקוביץ והתיאולוגיה הפוליטית של קארל שמיט

המאמר פורסם בספר "כתמי אור- חמישים שנות ביקורת ומחקר על יצירתה של דליה רביקוביץ"
עורכות: חמוטל צמיר ותמר ס. הס
הוצאת הקיבוץ המאוחד,
2011

להלן קישור למאמר- עגלה ערופה