"בדם ואש יהודה תקום" - ההצדקה הלאומית של המוות בקרב בספרות העלייה השנייה

המאמר "בדם ואש יהודה תקום - ההצקדה הלאומית של המוות בקרב בספרות העלייה השנייה" פורסם בספר "זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית - ספר היובל לנורית גרץ. עורכות: סנדרה מאירי, עדיה מנדלסון-מעוז וליאת שטייר לבני. האוניברסיטה הפתוחה 2013.

להלן קישור למאמר - בדם ואש יהודה תקום