הקורבן הנופל בקרב - עבודת הדוקטורט

דמות הקורבן הנופל בקרב בספרות העלייה השנייה

חיבור  לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה

מאת מאירה (מימי) חסקין

העבודה נעשתה בהנחיית פרופ' חנן חבר

הוגשה לסינט האוניברסיטה העברית בירושלים במרץ 2008

להלן קישור - עבודת הדוקטורט