כנס החינוך 11.5.2017

להלן קישור - כנס החינוך 11.5.2017