24 בפברואר 2018 09:00 - 13:30

(שמירה בלוח שנה)

קיסריה

רשרוש של המים - טיול ספרותי באזור קיסריה
כיצד זוכרים בחברה הישראלית? מה זוכרים? הטיול יעסוק בשאלת הזיכרון התרבותי בחברה הישראלית בשני אתרים, משני צדיה של קיסריה - ג'יסר אל זרקא ושדות ים.
נתחיל בנחל התנינים ("התזכור את השמיים, שטיילו על פני המים, את הכוכבים שרחצו בין קני הסוף?")
נחצה את ג'יסר אל זרקא ונספר את סיפורו של המקום על צוק נישא הצופה אל היישוב ואל הים. שם, נביא את תיאור המקום כפי שרשם אותו אמיל חביבי הספרו "האופסימיסט".
משם נדרים לקיבוץ שדות ים. תחילה נעיין בטקסטים של אהרן ואייל מגד, האב והבן, המתייחסים למקום ולאופני הזכירה שלו ונגיע למנה העיקרית - חנה סנש, סיפור חייה המדהים והאופן שבו סיפור זה הובנה לתוך הישראליות.
נסיים בהליכה עד קיסירה העתיקה, לצלילי שירה הנודע של חנה סנש, שלא נס ליחו, "אלי, שלא ייגמר לעולם".

הטיול נע במכוניות פרטיות וכולל קטעי הליכה קצרים.הרשמה מחיר: 85 ש"ח
@ קיסריה