10 במרס 2018 10:00 - 14:00

(שמירה בלוח שנה)

ראשון לציון

ספרות, סודות ותככים מימי העלייה הראשונה - טיול ספרותי בראשון לציון
טיול ב'ראשון' יפה ומיוחדת, זו שכונתה בימי העלייה הראשונה 'פריז הקטנה'. סיפורם הנחשוני של אנשי העלייה הראשונה, הצלחותיהם וכשלונותיהם, והכול מבעד למראה ספרותית מיוחדת: החל מנחמה פוחצ'בסקי, סופרת העלייה הראשונה, שהתכתבה בנעוריה עם יל"ג, האישה הראשונה שפעלה למען תיקון מגדרי וזכתה עוד ב- 1919 (!) בבחירות לראשות ועד המושבה (אבל הנפש שלה הייתה כלואה במקום בו לא רצתה להיות ולא ניתן היה להסתיר את המר ואת החמוץ); דרך יוצרים נוספים, שפעלו בראשון לציון: מרדכי טביב, אליעזר בן יהודה, נפתלי הרץ אימבר, אופיר טושה גפלה וכלה בזהר ארגוב.
מסע במנהרת הזמן, הספרות והנפש כשהמושבה ראשון לציון משמשת רקע והשראה.



הרשמה מחיר: 80 ש"ח
@ ראשון לציון