22 בדצמבר 2017 09:00 - 12:30

(שמירה בלוח שנה)

תל אביב

אברהם שלונסקי ואברהם חלפי. שני משוררים שפעלו באותה תקופה. שניהם היו שכנים וידידים קרובים. דרכיהם המקצועיות הצטלבו. עם זאת, היה ביניהם כל כך הרבה שוני: בתפיסה העצמית, בנוכחות בחברתית ובסוג החותם התרבות...


קרא עוד מחיר: 85 ש"ח
@ תל אביב