10 במרס 2018 10:00 - 14:00

(שמירה בלוח שנה)

ראשון לציון

טיול ב'ראשון' יפה ומיוחדת, זו שכונתה בימי העלייה הראשונה 'פריז הקטנה'. סיפורם הנחשוני של אנשי העלייה הראשונה, הצלחותיהם וכשלונותיהם, והכול מבעד למראה ספרותית מיוחדת: החל מנחמה פוחצ'בסקי, סופרת העלייה ...


קרא עוד מחיר: 80 ש"ח
@ ראשון לציון