רשרוש של המים

כיצד זוכרים בחברה הישראלית? מה זוכרים? הטיול יעסוק בשאלת הזיכרון התרבותי בחברה הישראלית, בשני אתרים, משני צדיה של קיסריה - ג'יסר א זרקא ושדות ים. נתחיל בנחל התנינים ("התזכור את השמים, שטיילו על פני המים, את הכוכבים שרחצו בין קני הסוף"), נחצה את ג'יסר א זרקא ונספר את סיפורו של המקום על צוק נישא הצופה אל היישוב ואל הים. נצפה אל סוללת העפר שחוצצת בין ג'יסר לקיסריה ונביא את תיאור המקום כפי שרשם אותו אמיל חביבי בספרו "האופסימיסט".

משם נדרים לקיבוץ שדות ים. תחילה נעיין בטקסטים של אהרן ואיל מגד, האב והבן, המתייחסים למקום ולאופני הזכירה שלו, ונגיע למנה העיקרית - חנה סנש, סיפור חייה המדהים והאופן שבו סיפור זה הובנה לתוך הישראליוּת. נסיים בהליכה לקראת קיסריה העתיקה, לצלילי שירה הנושע של חנה סנש, שלא נס ליחו "אלי, שלא ייגמר לעולם".